Platobné podmienky

Dobierka:

Predávajúci zašle tovar na dobierku riadne zabalený, kupujúci platí až pri jeho preberaní.Na dobierku sa posielajú len menšie kusy tovarov do cca 3 kg.

Prevod na účet:

Kupujúci platí za tovar po vyzvaní predávajúcim. Tovar bude kupujúcemu vyexpedovaný až po pripísaní kúpnej ceny za tovar na účet predávajúceho uvedený vo VOP. Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky, prípadne do poznámky uveďte Vaše meno.

Doprava tovaru

Po naskladnení tovaru sa s Vami spoja 1-2 dni pred plánovaným dovozom naši pracovníci alebo vodiči a dohodnú si s Vami termín dopravy. Prosím, berte na vedomie, že oznámený čas dopravy je len orientačný a môže sa líšiť napr. kvôli nepredpokladaným dopravným situáciám a pod.

Zaručujeme doručenie priamo na adresu zákazníka dohodnuté v kúpnej zmluve (bez vynášky do bytu). Odovzdávacím miestom prebratia tovaru (nad 30kg) je ložná plocha nákladného vozidla, pri tovare do 30kg je odovzdávacím miestom prvý uzamykateľný vchod (vchod do obytného domu, brána k rodinnému domu resp. hranica pozemku a pod.).

Osobný odber tovaru je možný až po predchádzajúcej informácii o pripravenosti tovaru (telefonicky alebo emailom) a to v našom distribučnom sklade na adrese: OC Bory Mall, Lamač 6780, 841 03  Bratislava

Na osobný odber je potrebné sa vopred objednať. Sklad je otvorený pondelok-piatok od 10:00-17:30.

Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete osobne spolu s tovarom.

Dodanie tovaru a dodacia lehota

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dodanie tovaru sa uskutoční tak, že predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania. Predávajúci nezodpovedá za nakládku tovaru na dopravný prostriedok zabezpečený kupujúcim. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s ďalšou prepravou tovaru. Kupujúci preberá nebezpečenstvo na tovare v okamihu, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. Kupujúci je povinný tovar prevziať do 21 dní od upovedomenia, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Ak kupujúci neprevezme tovar ani v náhradnom termíne, ku ktorému bol vyzvaný, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti kupujúceho upovedomí.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci splní objednávku (odovzdá tovar na prepravu) najneskôr do konca dodacej lehoty (uvedenej pri každom výrobku) od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota je ovplyvnená dobou dodania vstupných materiálov a trvaním výrobného cyklu tovaru u dodávateľov. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej dodacej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Dodávaný tovar sa môže dodávať pod iným názvom, než je uvedené v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny či odlišnosti názvu u výrobcu) s tým, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovaru korešponduje s ponukou uvedenou v internetovom obchode, iba sa líši názov tovaru.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00